Thế giới 15/01/2019 08:30

Zhou Xinyue đã chăm sóc bầy chó sói từ năm 16 tuổi mà không cần bất cứ phương tiện bảo hộ nào.

Hoài Thu (Nguồn: Ruptly)

Avatar