Cộng đồng 28/03/2018 10:48

Trên tay là em bé nhỏ, cô gái trẻ buông một tay để cởi áo mưa. Khi tham gia lưu thông, cô gái thậm chí không đội mũ bảo hiểm.

Video: Facebook/RGV Thanh Dong

Avatar