Mạng xã hội 25/10/2017 10:30

Clip chế theo phiên bản tả thực mang tên "chị Mỹ Tâm" của nữ sinh RMIT đã "hot" ngang ngửa với phiên bản gốc.Nguồn Facebook

Avatar