Mạng xã hội18/08/202004:17

Cô gái ‘ung dung’ băng qua đường, rồi khi tàu tới gần thay vì dừng chờ như những người khác thì cô gái lại chạy "bán sống bán chết" sang bên kia đường.

Video: Tiktok@lnkv2019

Avatar