Cộng đồng21/03/202011:47

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy từ ngõ ra cố chạy cắt đầu ô tô để sang đường thì bất ngờ đâm vào một xe khác…

Video: Lê Đông/OFFB

Avatar