Cộng đồng06/05/202105:35

Dù các nhân viên an ninh và công nhân cầu đường ngăn cản nhưng một chiếc ô tô vẫn cố băng qua khu vực sạt lở và suýt bị bùn đất cuốn phăng xuống vực.

Nguồn: Newsflare

Avatar