Đời sống 18/11/2017 02:56

Hiện tổng chi phí cho việc phẫu thuật chuyển giới tính đến nay dao động từ 23 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng. Với nhóm chuyển đổi từ nữ sang nam, chi phí trung bình khoảng 150 triệu đồng, với nhóm chuyển từ nam sang nữ con số này là 128 triệu đồng. ---

Theo VTC14

Avatar