Hài 11/07/2017 05:02

Đã nghịch dại thì phải biết chấp nhận cái kết không mong muốn chứ biết trách được ai.Theo Dân Việt

Avatar