Hài 07/07/2017 04:59

Chú dê liên tục la hét, thậm chí "phun dãi" cả vào mặt ông chủ chỉ vì ông nói liên tục gần như không ngừng nghỉ.Nguồn clip: Youtube

Avatar