Hài 31/03/2018 11:50

Do bị chơi khăm nhiều ngày Cá tháng Tư, chàng nhân viên không nhận cả khoản tiền thưởng lớn của sếp, vì sợ mắc lừa...

2T

Avatar