Thế giới02/01/202108:30

Năm 1869, cha con kỹ sư John Roebling có ý tưởng về việc xây dựng một cây cầu đặc biệt nối New York với Long Island. Nhưng cây cầu Brooklyn được hoàn thành là nhờ sự quyết tâm, kiên trì đối mặt mọi khó khăn và thử thách của con dâu.

Nguồn: B1M

Avatar