Trong nước 18/02/2018 06:25

Khác với những phụ nữ làm công việc hành chính, các nữ phóng viên có thời gian biểu khá đặc biệt.

Theo VTC

Avatar