Thời sự08/09/202009:40

Thông qua phương pháp quản lý chặt chẽ, từ giai đoạn phải đưa ra khái niệm “chiến tranh giao thông” trong những năm 60 – 70 của thế kỷ 20, đến giai đoạn hiện nay, Nhật Bản đã được đánh giá là quốc gia có hệ thống giao thông an toàn nhất trên thế giới.

Đình Hiếu

Avatar