Đời sống 22/12/2017 08:03

30 năm chung sống, ông Dinh và bà Huyền không một mái nhà, không một món tài sản giá trị, không có ai bên cạnh để chăm sóc...

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar