Cộng đồng19/12/202009:12

Đang lưu thông trên đường, chiếc ô tô bất ngờ vượt lên tạt đầu gây va chạm với xe máy khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã sõng soài xuống đường.

Nguồn: MXHGT

Avatar
Avatar
Lái xe kiểu vịt trời bây giờ nhiều lắm, cứ chuyển làn, sang đường, vào lề là chạy thôi. Nhiều người khi bị bóp còi, nhắc nhở lại còn phản ứng. Đề nghị Nhà nước thống kê người vi phạm theo số lượng cơ sở hoặc người đào tạo mà đóng cửa nơi đào tạo, người dạy.