Đời sống15/04/202108:02

Những xác xe “đồng nát” của các dòng Mobylette, Sachs, Vespa qua bàn tay của anh Trần Ngọc Bình (Cần Thơ) lại khoác lên mình dáng dấp mới.

Quang Đăng

Avatar