Chuyện lạ27/12/201609:58

Không qua trường lớp, đào tạo và mới chỉ hơn 2 tuổi, nhưng cậu bé Đào Hồng Phúc ở Đồng Tháp đã biết đọc chữ và số.Theo VTV

Avatar
Avatar
Bình thường thôi... 2 ku nhà tôi biết đọc từ trước 18 tháng. Các bé yêu thích thì mua nhiều hình vẽ, tranh ảnh, 3 tuổi cho tư duy về toán.