Công nghệ15/09/202106:30

Với một ổ khóa thông thường, chuyên gia phá khóa này chỉ mất vài giây để bẻ, nhưng với khóa thông minh thì sao?

A.B (Theo WSJ)

Avatar