Trong nước 06/06/2019 04:02

Cơ quan chuyên môn đã có những đánh giá sơ bộ về hiệu quả việc đặt máy xử lý nước sông Tô Lịch.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức 

Avatar