Đời sống25/06/201904:51

Chuyên gia Hàn Quốc sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để có thể phát hiện các camera giấu kín. Bởi, thực tế đang gia tăng tội phạm tình dục kỹ thuật số giấu camera quay lén siêu nhỏ trong các đồ vật thông dụng, điều này đã khiến 30.000 phụ nữ Hàn Quốc xuống đường tuần hành giơ cao khẩu hiệu “Cuộc sống riêng của tôi không phải là phim khiêu dâm của bạn” để phản đối nạn dịch tội phạm sử dụng “camera giấu kín”.

Trần Duy (Theo ABCNews Live)

Avatar