Cộng đồng07/06/201712:30

Mọi người xem và cảnh giác cho mình cùng người thân và bạn bè. Với thủ đoạn giả người bán nhang,dùng thuốc mê cướp tài sản của nạn nhân. Quí vị nào thường xuyên ở nhà một mình xin lưu ý tình huống nầy.Theo THVL

Avatar
Avatar
Thuỷ bình thạnh.... bạn giỏi quá