Đời sống01/06/201810:30

"Yêu" trước và sau sinh hoàn toàn khác biệt nhau, chính vì thế, các chị em cần biết những điều này để tránh bị sốc.

K.O (Theo Goodhousekeeping, Video: Gina, One31, Childbirth Classes, As/Is, Little Tucketts, Firona Love)

Avatar