Những nhà làm phim của Nat Geo Wild đã ghi lại hành vi săn mồi của loài vật đáng sợ này.

Theo Nat Geo WILD
Avatar