Con chuột đã phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng của mình

Nguồn Youtube
Avatar
Avatar
Nếu không nhầm thì gà có chấm trắng ở tai là gà rừng. Bản năng sinh tồn trong tự nhiên nên mới có đòn chí mạng.