Sức khỏe 29/03/2018 09:00

Cơ thể con người luôn duy trì ở nhiệt độ cân bằng và ổn định là 37 độ C. Nhưng khi thân nhiệt giảm xuống thấp hơn mức này, con người sẽ gặp nhiều nguy hiểm và có những hành động kỳ quặc. Không tỉnh táo và muốn bỏ hết quần áo là một trong những biểu hiện đó.

Video: Tech Insider
Avatar