Chứng thân nhiệt giảm: Nguy cơ mất tỉnh táo, muốn bỏ hết quần áo

Cơ thể con người luôn duy trì ở nhiệt độ cân bằng và ổn định là 37 độ C. Nhưng khi thân nhiệt giảm xuống thấp hơn mức này, con người sẽ gặp nhiều nguy hiểm và có những hành động kỳ quặc. Không tỉnh táo và muốn bỏ hết quần áo là một trong những biểu hiện đó.

Video: Tech Insider

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>