Đời sống 18/02/2019 06:27

4 - 5 tiếng trước khi lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội diễn ra, hàng trăm người đã có mặt tại chùa.

Linh Trang - Anh Phú - Phương Thảo

Avatar