Trong nước09/09/202001:06

Nếu nhân thân có nguyện vọng, các hũ tro cốt đã tại chùa Kỳ Quang 2 sẽ được chùa Vĩnh Nghiêm tiếp nhận miễn phí và đặt tại tháp cốt được xây dựng với chi phí 20 tỷ đồng.

Đình Tuyến

Avatar