Quốc tế 04/07/2017 11:37

Lũ lụt kéo dài gây ngập úng nghiêm trọng, khiến nhiều nơi ở Trung Quốc, người dân phải dùng đến thuyền và phao làm phương tiện di chuyển.Q.N (Video: Reuters)

Avatar