Thế giới04/07/201711:37

Lũ lụt kéo dài gây ngập úng nghiêm trọng, khiến nhiều nơi ở Trung Quốc, người dân phải dùng đến thuyền và phao làm phương tiện di chuyển.Q.N (Video: Reuters)

Avatar