Đời sống04/01/201909:51

Ông Lê Hàm - chủ vườn đào Thất Thốn tại làng đào nổi tiếng Nhật Tân, Hà Nội đã xây dựng hệ thống phòng "giữ nhiệt" để giúp hơn 100 gốc đào quý không bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar
Avatar
Nhìn đào là thấy Tết :D