Đời sống15/01/202006:00

Mọi người thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và nó thể hiện phần nào tính cách của con người. Nhưng bạn có biết chữ viết tay cũng vậy?

M.B (Theo Bright Side)

Avatar
Avatar
I hate mostly everything and put up a face smile when i was in public