Đoạn video được các du khách ghi lại từ một sở thú ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc

Nguồn CGTN
Avatar