Thời sự12/05/202108:30

Vì tình hình dịch bệnh đường phố trở nên vắng hơn khiến nhiều người tham gia giao thông chủ quan, đặc biệt có nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đình Hiếu

Avatar