Mạng xã hội22/01/201811:06

Khi nhìn thấy 2 anh em chủ đang đánh nhau, chú chó thông minh đã ôm chầm lấy người anh để ngăn cản điều đó.

Nguồn: Dailly Mail

Avatar