Chuyện lạ05/02/202110:30

Ngày ngày, chú chó Da Huang ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đều ra bãi đỗ xe nơi người chủ từng làm việc chờ đợi dù người chủ đã chết 5 năm.

Nguồn: SCMP

Avatar