Thời sự20/07/202104:38

Hàng nghìn phương tiện phải dừng khi qua chốt kiểm dịch để làm thủ tục khiến tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Đình Hiếu

Avatar