Cộng đồng25/05/202003:22

Hành vi của người phụ nữ này khiến tài xế ô tô đi đúng làn vô cùng bức xúc và nhất quyết không lùi nhường đường.

Nguồn: @Dang Ba Tuan/Otofun

Avatar
Avatar
May là ông chồng nói chuyện dễ nghe!