Gia đình17/04/202011:30

Muốn nấu ăn mà lại thiếu dụng cụ thì sao? Đừng lo lắng vì rất nhiều những “phát minh” vừa giải trí vừa hữu dụng đã được các thành viên trong nhóm “Ghét bếp không nghiện nhà” và "Ở nhà vui thấy bà" chia sẻ.

Biên dựng: Hạnh Hạnh - Phạm Hào

 
Avatar