Hài 12/08/2019 08:30

Mẹ thì luôn tất bật với việc nhà trong khi thấy đứa con trai nào cũng vô dụng và đây chính là lý do...

Video: Youku

Avatar