Cộng đồng08/03/201709:45

Chú cá lóc đã dễ dàng bị cần thủ tóm gọn chỉ sau vài phút nhử mồi.Nguồn: Youtube

Avatar