Cộng đồng 08/03/2017 09:45

Chú cá lóc đã dễ dàng bị cần thủ tóm gọn chỉ sau vài phút nhử mồi.Nguồn: Youtube

Avatar