Trong nước 02/03/2018 05:30

Dù trời mưa nhưng biển người vẫn thức xuyên đêm để xin ấn tại đền Trần, 20 vạn ấn được phát ra trong ngày đầu khai ấn.

Theo VTC14

Avatar