Mạng xã hội15/08/202010:57

Chó mẹ lao nhanh xuống nước để cứu con, mặc cho dòng lũ đang chảy xiết.

Nguồn: Yidian

Avatar