Đời sống 12/04/2019 08:00

Khi bị chó dữ tấn công, nạn nhân có thể thoát nạn nếu áp dụng đúng các cách thức chống trả bằng tay không.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar