Mạng xã hội09/11/202011:23

Chở bạn gái phía sau nhưng thanh niên lại bỏ chạy ngay sau khi va chạm với một xe máy khác.

Nguồn Facebook@Nguyễn Như Quỳnh/OFFB
Avatar
Avatar
Tức nhìa :(