Nhạc 18/06/2018 02:52

Chi Pu không thể lên cao, lệch tông, lạc giọng khi thể hiện ca khúc 'Tôi sẽ hát' tại buổi họp fan.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @MrChenCICR Official Channel

Avatar
Avatar
Tiet Thu 04/08/2018 15:23
Không nên hát nữa!