Thời sự30/12/201603:08

Từ ngày 1/1/2017, chính sách tiền lương tối thiểu vùng mới sẽ có hiệu lực tăng lên với 4 mức.

Theo VTV
Avatar