Con chim ưng phá thủng tổ rồng rộc, rồi lôi chim non ra cành cây rồi ăn thị. Cảnh tượng được ghi lại tại công viên Quốc gia Kruger, Châu Phi

Nguồn Kruger Sightings
Avatar