Quân sự19/10/201702:37

F-117A Nighthawk, máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới gần như chắc chắn sẽ được 'phi quân sự hóa' sau 15 năm nữa để trưng bày trong các viện bảo tàng.

Theo Popular Mechanics, Military.com
Avatar