Thế giới động vật 03/03/2019 10:53

Các du khách Anh kinh hãi khi chứng kiến và quay cảnh con chim hải âu (mòng biển) nuốt trọn một con chuột ngay trên đường phố Boston (Mỹ)

Nguồn DM
Avatar