Quân sự10/06/201902:07

Nhiều thập kỷ qua, tới nay, vẫn chưa có một chiến cơ nào có thể đánh bại ‘Chim đen’ của Không quân Mỹ.

Theo NI, Mustard, Video: Mustard

Avatar