Quân sự 11/07/2019 07:00

Vào những năm 50, Mỹ đã triển khai hơn 800 chiếc 'Thần sấm' được đánh giá là hiện đại và mạnh nhất thời bấy giờ.

Theo NI | Video: Youtube @timecapsule80s

Avatar